Welkom op de website van basisschool "De Akkerwinde"

 

De Akkerwinde is gehuisvest in Brede School "Uilenpoort"

Al de kinderen die De Akkerwinde bezoeken, worden toevertrouwd aan “onze” zorg. Met “onze” bedoelen we al de volwassenen, die de kinderen omringen tijdens hun basisschoolperiode. Volwassenen zijn niet alleen de teamleden, maar ook medewerkers van diverse instanties die het team bijstaan. We bedoelen uitdrukkelijk ook de “ouders” zelf, want alleen in samenspraak met hen kunnen we onze zorg optimaal inrichten.  De Akkerwinde is een katholieke school, we bedoelen ook “Gods helpende hand”. 
Met “onze” bedoelen we dus een gezamenlijke zorg voor het meest kostbare wat ons wordt toevertrouwd: kinderen.


Schoolstraat 10

5111 XP Baarle-nassau

013-5079453

info.akkerwinde@nullhetgroenelint.nl